BIOSMART

Programul NUCLEU - 2018 „Produse, procedee și metode pentru sanatate” are ca scop cresterea nivelului de performanta a cercetarii din domeniul farmaceutic în direcțiile științifice specifice ariilor de competență ale institutului: sinteză organică fină, biotehnologii microbiene și extractive vegetale, tehnologie farmaceutică, cercetare analitică (fizico-chimică), biofarmacologie și farmacologie în vivo, cu incadrarea în prioritățile cercetării de profil la nivel internațional și punând accent pe valorificarea resurselor regenerabile ale României.

Pentru realizarea scopului propus sunt prevăzute, cu precădere, următoarele tipuri de activități:

-cercetare fundamentală și industrială în domeniul descoperirii de noi substanţe active și ingredienți farmaceutici

-dezvoltarea de tehnologii competitive pentru obtinerea de noi compuși prin procedee de sinteză, biosinteză, semisinteză, extracție

-dezvoltarea unor tehnologii noi pentru obținerea unor produse generice

-dezvoltarea de noi metode de caracterizare chimică și farmacologică a substanțelor active și produselor finite, în special farmaceutice (dar de asemenea, pentru alte categorii de produse care au profile de utilizare apropiate, de exemplu, suplimente nutriţionale, cosmetice, nutraceutice)

Relaţiile între Programul Nucleu şi Strategia naţională CDI 2014-2020 sunt generate de orientarea activităţilor de cercetare în conformitate cu domeniile de specializare inteligentă și prioritate publică, cărora li se adresează cu precădere cercetarea în domeniul farmaceutic. Activitatea principală a organizaţiei de cercetare este cercetarea în domeniul farmaceutic, care se regăseşte în domeniul prioritar de specializare al Bioeconomiei. Alături de cercetarea în domeniul bioeconomiei, cu precădere celei subordonate dezvoltării susţinute a domeniului farmaceutic, activitatea inter-şi transdisciplinară a institutului se adresează şi altor subdomenii, precum agricultura şi industria alimentară, valorificarea biomasei și biocombustibililor, cât şi domeniului eco-nanotehnologiilor şi materialelor avansate, aplicate direct într-o direcţie de mare actualitate în cercetarea farmaceutică (nanofarmaceutice). Totodata, obiectivele programului nucleu vizeaza și domeniul Sanatății, ca domeniu de prioritate publică al SNCDI 2014-2020, rezultatele estimate răspunzând unor nevoi concrete ale societății româneşti, referitoare la afecțiuni cu impact major asupra stării de sănătate a populației.

Cercetările propuse în cadrul programului nucleu sunt orientate în vederea creşterii potenţialului de participare la competiţiile europene de proiecte, fiind vizate, în cadrul domeniilor acoperite de programul Horizon 2020, tematicile referitoare la formulări inovative ale medicamentelor (nanofarmaceutice) sau la biomateriale din resurse regenerabile cu proprietăţi distincte (biopolimeri microbieni), utilizabile ca vehicul al substanţelor active, în formulările inovative, precum și aria produselor şi procesării avansate; de asemenea, prezinta interes Iniţiativa Medicamente Inovative (IMI), respectiv IMI2, programul ERA-NET, EuroNanoMed2, precum şi acțiunea Innov Fin Infectious Diseases (Innov Fin)ID, a CE în parteneriat cu Banca Europeană de Investiţii, de finanţare în 2016-2017, a unor infrastructuri de cercetare de nivel pilot pentru dezvoltarea unor vaccinuri, medicamente, aparate medicale şi de diagnostic, după ce au depăşit stadiul preclinic, în combaterea bolilor infecţioase.

Programul nucleu se încadrează în planul multianual de dezvoltare al Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare Chimico-Farmaceutică (ICCF-Bucureşti), ca parte a strategiei de dezvoltare a institutului.


Raport derulare program

 

Strategie  si Plan dezvoltare ICCF 2019-2022 (aprobate de Consiliul de Administratie in data de 8.11.2018)

 

Articole

 

Contact